• Eurogroup for Animals

Europa Bez Futer - pomóż zakończyć okrutną hodowlę w całej Europie!

Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską, aby zamknąć wszystkie fermy futrzarskie w Unii Europejskiej.

Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest zwykłą petycją, a obywatelskim projektem ustawy UE. Podanie numeru PESEL jest warunkiem stawianym przez Polskę jako państwo członkowskie UE.

Zobacz treść Inicjatywy Obywatelskiej

Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest zwykłą petycją, a obywatelskim projektem ustawy UE. Podanie numeru PESEL jest warunkiem stawianym przez Polskę jako państwo członkowskie UE. We wszystkich krajach Unii obywatele proszeni są o konkretne dane. Po zakończeniu Inicjatywy zostaną one zweryfikowane przez Ministerstwo w danym kraju. Dane są zbierane wyłącznie na potrzeby tej konkretnej Inicjatywy Obywatelskiej i zostaną zniszczone po 18 miesiącach od momentu zarejestrowania. Dane są chronione.

Podanie numeru pesel jest niezbędne, aby Twój podpis był ważny!

Zobacz jak lisy, norki i jenoty cierpią na europejskich fermach

Europa wolna od futer

Hodowla zwierząt futerkowych jest z natury okrutna i jest powszechnie odrzucana przez obywateli UE.

Na fermach zwierząt futerkowych nie można zagwarantować dobrostanu zwierząt. Żadne zwierzę nie powinno żyć w klatce – przetrzymywanie dzikich zwierząt w klatkach można zdefiniować jedynie jako okrucieństwo.

Hodowla i zabijanie zwierząt wyłącznie w celu pozyskania ich futra są nie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia.

Liczne ogniska SARS-CoV-2, które pojawiały się w fermach norek świadczą o tym, że pozyskiwanie futer wiąże się z weterynaryjnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego.

Zakaz produkcji futer w niektórych państwach członkowskich powoduje zakłócenia konkurencji na rynku futrzarskim. Handlowcy z tych państw członkowskich, w których nie ma zakazu produkcji, mają uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z handlowcami z tych państw UE, w których hodowla zwierząt futerkowych została już zakazana.

Wprowadzanie produktów futrzarskich na rynek wewnętrzny jest już zabronione na niektórych terytoriach i w niektórych jurysdykcjach. Istnieje już także ogólnounijny zakaz dotyczący wprowadzania do obrotu futra z psów i kotów.

Mając na uwadze apele wielu państw członkowskich, w imieniu obywateli UE, wzywamy Komisję do prawnego zakazania w całej Unii:

  • przetrzymywania i zabijania zwierząt wyłącznie lub głównie w celu produkcji futra;
  • wprowadzania do obrotu w UE futer pochodzących od zwierząt hodowanych w warunkach fermowych oraz produktów zawierających takie futro.
Poprzyj

Pomóż nam uzyskać więcej podpisów

Zachęć innych do pomagania zwierzętom!